بازی سن پائولی - هرتابرلین

جام حذفی آلمان DFB Pokal

سن پائولی

0 2

هرتابرلین

22:15 1395/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
6
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
5
34
٪ مالکیت توپ
66
2
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
10
3
کرنر
6
17
خطا
14
0
آفساید
2
16
ضربه آزاد
17
4
موقعیت گل
13
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
7
24
پرتاب دستی
14
3
کرنر
5
11
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
3
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
4