بازی نورنبرگ - شالکه

جام حذفی آلمان DFB Pokal

نورنبرگ

2 3

شالکه

22:15 1395/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
3
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
7
11
پرتاب دستی
11
3
کرنر
6
16
خطا
12
2
آفساید
2
15
ضربه آزاد
17
8
موقعیت گل
11
39
٪ مالکیت توپ
61
4
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
8
28
پرتاب دستی
24
1
کرنر
1
13
خطا
6
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی نورنبرگ و شالکه

آلمان بوندسليگا

نورنبرگ

1
4

شالکه

18:00
1393/02/20
آلمان بوندسليگا

شالکه

0
0

نورنبرگ

21:00
1392/09/30
آلمان بوندسليگا

شالکه

0
3

نورنبرگ

18:00
1391/12/26
آلمان بوندسليگا

نورنبرگ

0
1

شالکه

18:00
1391/08/06