بازی کلن - هافن هایم

جام حذفی آلمان DFB Pokal

کلن

2 1

هافن هایم

22:15 1395/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
3
کرنر
2
4
خطا
5
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
8
8
کرنر
7
17
خطا
13
7
آفساید
3
22
ضربه آزاد
21
14
موقعیت گل
19
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
2
12
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
13
24
پرتاب دستی
26
3
کرنر
0
11
خطا
4
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
4
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
13
2
کرنر
5
2
خطا
4
4
آفساید
1
8
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
11
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
6
4
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی کلن و هافن هایم

آلمان بوندسلیگا

کلن

0
6

هافن هایم

18:00
1397/01/11
آلمان بوندسلیگا

هافن هایم

3
0

کلن

18:00
1396/08/14
آلمان بوندسلیگا

هافن هایم

1
1

کلن

23:00
1396/02/01
آلمان بوندسلیگا

کلن

0
4

هافن هایم

18:00
1395/09/13