حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هلند - بلژیک

دوستانه ملی بین المللی

هلند

1 1

بلژیک

23:15 1395/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
7
خطا
6
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
5
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
4
2
کرنر
7
15
خطا
14
3
آفساید
3
17
ضربه آزاد
18
5
موقعیت گل
17
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
7
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
5
19
پرتاب دستی
8
0
کرنر
4
8
خطا
8
1
آفساید
3
12
ضربه آزاد
8
1
موقعیت گل
12
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی هلند و بلژیک

دوستانه ملی بین المللی

هلند

1
1

بلژیک

22:15
1397/07/24

ویدیوهای بازی هلند و بلژیک

اخبار بازی