بازی تونس - جمهوری دموکراتیک کنگو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

تونس

2 1

جمهوری دموکراتیک کنگو

00:35 1396/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کارت زرد
1
3
کارت زرد
2
0
کارت زرد
1

بازی های رودرروی تونس و جمهوری دموکراتیک کنگو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

تونس

2
2

جمهوری دموکراتیک کنگو

22:00
1396/06/14