حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مجارستان - سوئد

دوستانه ملی بین المللی

مجارستان

0 2

سوئد

22:15 1395/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
8
خطا
4
1
آفساید
4
8
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
4
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
13
2
کرنر
9
11
خطا
10
1
آفساید
4
14
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
6
20
پرتاب دستی
24
2
کرنر
6
3
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
11

ویدیوهای بازی مجارستان و سوئد