حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هندوراس - مکزیک

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی (هفته 1)

هندوراس

3 2

مکزیک

03:30 1396/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
2
8
خطا
9
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
4
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
6
7
کرنر
2
14
خطا
13
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
17
6
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
15
0
کرنر
0
6
خطا
4
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
1
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
-1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی هندوراس و مکزیک

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی

هندوراس

0
3

مکزیک

06:30
1396/03/19
دوستانه ملی بین المللی

مکزیک

0
0

هندوراس

06:00
1394/04/11

ویدیوهای بازی هندوراس و مکزیک