حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پاناما - کاستاریکا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی (هفته 1)

پاناما

2 1

کاستاریکا

03:30 1396/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
2
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
2
3
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
16
پرتاب دستی
11
4
کرنر
3
3
خطا
17
0
آفساید
0
17
ضربه آزاد
3
12
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
7
3
شوت خارج از چارچوب
1
9
شوت داخل چارچوب
3
24
پرتاب دستی
18
3
کرنر
2
1
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
1
9
موقعیت گل
0
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
6
1
شوت خارج از چارچوب
0
8
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی پاناما و کاستاریکا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی

پاناما

0
0

کاستاریکا

06:30
1396/03/19