حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رئال‌مادرید - کاشیما آنتلرز

بین المللی جام باشگاه‌های جهان

رئال‌مادرید

4 2

کاشیما آنتلرز

14:00 1395/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9
14
کرنر
6
17
خطا
19
2
آفساید
4
23
ضربه آزاد
19
30
موقعیت گل
11
59
٪ مالکیت توپ
41
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
8
9
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
4
12
شوت داخل چارچوب
5
21
پرتاب دستی
19
9
کرنر
3
7
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
14
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
6
1
کرنر
2
4
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
2
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و کاشیما آنتلرز

بین المللی جام باشگاه‌های جهان

رئال‌مادرید

3
1

کاشیما آنتلرز

20:00
1397/09/28

اخبار بازی