حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی متز - دیژون

فرانسه لوشامپیونا (هفته 24)

متز

2 1

دیژون

21:30 1395/11/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
5
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
1
14
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
12
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
1
9
خطا
7
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی متز و دیژون

فرانسه لوشامپیونا

متز

1
1

دیژون

22:30
1396/10/23
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

2
1

متز

21:30
1396/07/29
فرانسه لوشامپیونا

متز

0
0

دیژون

22:30
1395/06/27
بین المللی دوستانه باشگاهی

متز

2
4

دیژون

20:30
1395/05/16