بازی تراکتورسازی - نفت تهران

جام حذفی ایران فینال

تراکتورسازی

0 1

نفت تهران

20:30 1396/02/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتورسازی و نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
2

نفت تهران

15:00
1396/10/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

1
2

تراکتورسازی

19:47
1396/05/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
1

تراکتورسازی

18:00
1396/02/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

2
0

نفت تهران

15:00
1395/10/05

اخبار بازی