حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کامرون - جمهوری دموکرات کنگو

دوستانه ملی بین المللی

کامرون

2 0

جمهوری دموکرات کنگو

17:00 1395/10/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
0
3
کارت زرد
1
2
کارت زرد
1

بازی های رودرروی کامرون و جمهوری دموکرات کنگو

دوستانه ملی بین المللی

کامرون

1
1

جمهوری دموکرات کنگو

22:00
1394/03/19
دوستانه ملی بین المللی

جمهوری دموکرات کنگو

1
1

کامرون

18:00
1393/10/17
جام ملت هاي آفريقا گروه D

جمهوری دموکرات کنگو

0
1

کامرون

17:30
1393/08/23