حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ازبکستان - گرجستان

دوستانه ملی بین المللی

ازبکستان

2 2

گرجستان

16:30 1395/11/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
0
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
0
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0