حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برزیل - کلمبیا

دوستانه ملی بین المللی

برزیل

1 0

کلمبیا

03:15 1395/11/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
9
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
4
2
کرنر
4
15
خطا
20
3
آفساید
1
22
ضربه آزاد
19
11
موقعیت گل
9
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
14
1
کرنر
3
9
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی برزیل و کلمبیا

دوستانه ملی بین المللی

کلمبیا

2
2

برزیل

05:00
1398/06/16
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

1
1

کلمبیا

01:00
1396/06/15
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
2

برزیل

05:15
1395/06/17
المپیک 2016 2016 ریو

کلمبیا

0
2

برزیل

05:30
1395/05/24