بازی فرایبورگ - ساند هاوسن

جام حذفی آلمان DFB Pokal

فرایبورگ

3(3) (4)3

ساند هاوسن

21:00 1395/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90