حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آمریکا - صربستان

دوستانه ملی بین المللی

آمریکا

0 0

صربستان

00:30 1395/11/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
5
12
خطا
7
3
آفساید
4
7
ضربه آزاد
14
6
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
5
پرتاب دستی
12
2
کرنر
7
18
خطا
14
5
آفساید
5
13
ضربه آزاد
21
12
موقعیت گل
9
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
22
2
کرنر
2
6
خطا
7
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
10

ویدیوهای بازی آمریکا و صربستان