بازی لوته - مونیخ 1860

جام حذفی آلمان DFB Pokal

لوته

2 0

مونیخ 1860

21:00 1395/11/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
10
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
3
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
13
0
کرنر
9
18
خطا
20
4
آفساید
3
24
ضربه آزاد
22
18
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
8
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
8
8
شوت خارج از چارچوب
2
10
شوت داخل چارچوب
3
20
پرتاب دستی
20
0
کرنر
6
8
خطا
11
4
آفساید
3
15
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
7
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
6
3
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
7