حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی جمهوری چک - لیتوانی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

جمهوری چک

3 0

لیتوانی

21:30 1396/01/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
2
2
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
5
5
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
10
8
کرنر
3
12
خطا
8
8
ضربه آزاد
12
15
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
5
7
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
3
28
پرتاب دستی
30
4
کرنر
2
6
خطا
6
6
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
20

ویدیوهای بازی جمهوری چک و لیتوانی