حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی جمهوری ایرلند - ایسلند

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

جمهوری ایرلند

0 1

ایسلند

23:15 1396/01/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
6
خطا
2
3
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
1
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
0
8
خطا
7
4
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
0
2
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
3
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0