حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استونی - کرواسی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

استونی

3 0

کرواسی

20:30 1396/01/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
6
ضربه آزاد
14
2
موقعیت گل
9
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
16
5
کرنر
6
14
ضربه آزاد
23
6
موقعیت گل
14
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
7
24
پرتاب دستی
24
4
کرنر
2
8
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
8

ویدیوهای بازی استونی و کرواسی