بازی مونشن گلادباخ - فرانکفورت

جام حذفی آلمان DFB Pokal

مونشن گلادباخ

1(6) (7)1

فرانکفورت

23:15 1396/02/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
1
8
خطا
7
0
آفساید
3
11
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
19
7
کرنر
1
18
خطا
24
1
آفساید
5
30
ضربه آزاد
18
7
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4
48
پرتاب دستی
37
2
کرنر
0
7
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
2
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
13
5
کرنر
0
3
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
2
0
موقعیت گل
0
73
٪ مالکیت توپ
27
0
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی مونشن گلادباخ و فرانکفورت

آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

1
3

مونشن گلادباخ

22:00
1397/07/04
آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

0
2

فرانکفورت

23:00
1396/11/06
آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

1
0

مونشن گلادباخ

18:00
1396/06/18
آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

0
0

فرانکفورت

21:00
1396/01/12