حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مکزیک - کرواسی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

مکزیک

1 2

کرواسی

04:00 1396/03/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
7
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
11
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
5
11
خطا
15
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
11
19
موقعیت گل
12
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
9
5
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
10
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
1
4
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
17
موقعیت گل
1
78
٪ مالکیت توپ
22
0
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
9
5
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
10
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی مکزیک و کرواسی

دوستانه ملی بین المللی

کرواسی

1
0

مکزیک

06:30
1397/01/08
جام جهانی گروه A

مکزیک

3
1

کرواسی

00:30
1393/04/03