حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ایتالیا - سن مارینو

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

ایتالیا

8 0

سن مارینو

00:00 1396/03/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
8
خطا
6
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
0
77
٪ مالکیت توپ
23
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
0
10
کرنر
0
17
خطا
11
5
آفساید
3
14
ضربه آزاد
22
25
موقعیت گل
2
78
٪ مالکیت توپ
22
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
1
11
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
0
9
خطا
5
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
2
79
٪ مالکیت توپ
21
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

ویدیوهای بازی ایتالیا و سن مارینو