حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فرانسه - پاراگوئه

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

فرانسه

5 0

پاراگوئه

23:30 1396/03/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
6
خطا
8
3
آفساید
2
10
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
0
16
خطا
10
2
آفساید
3
13
ضربه آزاد
18
11
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
0
1
کرنر
0
10
خطا
2
-1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0