حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آمریکا - ونزوئلا

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

آمریکا

1 1

ونزوئلا

06:30 1396/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
5
2
آفساید
1
0
ضربه آزاد
0
3
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
2
9
خطا
12
2
آفساید
2
0
ضربه آزاد
0
12
موقعیت گل
10
64
٪ مالکیت توپ
36
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
0
5
خطا
7
0
آفساید
1
0
ضربه آزاد
0
9
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آمریکا و ونزوئلا

دوستانه ملی بین المللی

ونزوئلا

3
0

آمریکا

22:30
1398/03/19

ویدیوهای بازی آمریکا و ونزوئلا