حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مونته نگرو - ایران

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

مونته نگرو

1 2

ایران

23:00 1396/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
10
خطا
6
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
4
2
کرنر
2
19
خطا
22
0
آفساید
0
25
ضربه آزاد
18
14
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
6
0
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
5
32
پرتاب دستی
16
2
کرنر
0
9
خطا
16
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
19
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی مونته نگرو و ایران

بین المللی دوستانه باشگاهی

ایران

0
0

مونته نگرو

21:00
1393/03/05

اخبار بازی