حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لوکزامبورگ - آلبانی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

لوکزامبورگ

2 1

آلبانی

21:30 1396/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
9
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
5
7
پرتاب دستی
18
5
کرنر
8
23
خطا
5
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
26
11
موقعیت گل
20
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
6
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
7
18
پرتاب دستی
34
1
کرنر
4
14
خطا
1
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
16
8
موقعیت گل
9
37
٪ مالکیت توپ
63
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی لوکزامبورگ و آلبانی

دوستانه ملی بین المللی

آلبانی

2
0

لوکزامبورگ

22:45
1395/01/10