حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بلژیک - جمهوری چک

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

بلژیک

2 1

جمهوری چک

23:15 1396/03/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
3
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
14
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
3
9
خطا
14
3
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
19
موقعیت گل
12
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
7
8
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
6
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0

ویدیوهای بازی بلژیک و جمهوری چک