حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برنلی - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

برنلی

1 1

وستهام

17:30 1396/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
4
11
خطا
14
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
20
موقعیت گل
8
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
4
7
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
6
4
کرنر
2
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی برنلی و وستهام

انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
2

برنلی

17:45
1397/10/09
انگلیس لیگ برتر

برنلی

2
4

وستهام

18:30
1397/08/12
انگلیس لیگ برتر

برنلی

3
0

وستهام

18:30
1396/12/19
انگلیس لیگ برتر

وستهام

2
1

برنلی

18:30
1396/02/31