بازی هرتابرلین - مونشن گلادباخ

آلمان بوندسلیگا (هفته 12)

هرتابرلین

2 4

مونشن گلادباخ

21:00 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
8
خطا
5
2
آفساید
1
9
موقعیت گل
7
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4
8
کرنر
2
15
خطا
12
3
آفساید
3
15
موقعیت گل
8
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
1
7
خطا
7
1
آفساید
2
6
موقعیت گل
1
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی هرتابرلین و مونشن گلادباخ

آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

2
4

هرتابرلین

17:00
1397/06/31
آلمان بوندسلیگا

هرتابرلین

1
2

مونشن گلادباخ

18:00
1397/01/18
آلمان بوندسلیگا

هرتابرلین

0
1

مونشن گلادباخ

22:30
1396/01/16
آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

0
3

هرتابرلین

23:00
1395/08/14