بازی شالکه - هامبورگ

آلمان بوندسلیگا (هفته 12)

شالکه

2 0

هامبورگ

18:00 1396/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
6
خطا
10
1
آفساید
0
6
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
6
16
خطا
19
2
آفساید
1
12
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
10
خطا
9
1
آفساید
1
6
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی شالکه و هامبورگ

آلمان بوندسلیگا

شالکه

2
3

هامبورگ

21:00
1397/01/18
آلمان بوندسلیگا

هامبورگ

1
1

شالکه

18:00
1396/02/23
آلمان بوندسلیگا

شالکه

1
2

هامبورگ

22:30
1395/09/30
آلمان بوندسلیگا

هامبورگ

2
3

شالکه

22:30
1394/12/12