بازی پاری سن ژرمن - نانت

فرانسه لوشامپیونا (هفته 13)

پاری سن ژرمن

4 1

نانت

19:30 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
3
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
5
76
٪ مالکیت توپ
24
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
2
9
خطا
17
1
آفساید
3
20
ضربه آزاد
10
22
موقعیت گل
8
74
٪ مالکیت توپ
26
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
5
8
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
5
9
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
0
6
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و نانت

فرانسه لوشامپیونا

پاری سن ژرمن

1
0

نانت

23:30
1396/10/24
فرانسه لوشامپیونا

پاری سن ژرمن

2
0

نانت

19:30
1395/11/02
فرانسه لوشامپیونا

نانت

0
2

پاری سن ژرمن

19:30
1395/08/29
فرانسه لوشامپیونا

نانت

0
4

پاری سن ژرمن

23:30
1395/02/25

ویدیوهای بازی پاری سن ژرمن و نانت