بازی تولوز - متز

فرانسه لوشامپیونا (هفته 13)

تولوز

0 0

متز

22:30 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
8
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
4
16
خطا
11
2
آفساید
3
14
ضربه آزاد
18
21
موقعیت گل
12
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
16
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
2
8
خطا
6
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
10
موقعیت گل
7
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی تولوز و متز

فرانسه لوشامپیونا

تولوز

1
1

متز

22:30
1396/12/12
فرانسه لوشامپیونا

تولوز

1
1

متز

23:30
1396/02/24
لیگ کاپ فرانسه Coupe de la Ligue

تولوز

1
1

متز

23:35
1395/09/24
فرانسه لوشامپیونا

متز

2
1

تولوز

22:30
1395/08/29