بازی پدیده - سپاهان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 2)

پدیده

4 0

سپاهان

19:00 1396/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و سپاهان

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
4

سپاهان

15:15
1396/10/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
1

پدیده

14:00
1395/10/24
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
0

سپاهان

20:30
1395/05/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

2
0

سپاهان

18:00
1395/02/24

اخبار بازی