بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 2)

سایپا

3 2

صنعت نفت آبادان

20:30 1396/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0
3

صنعت نفت آبادان

16:45
1396/10/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

2
0

سایپا

17:45
1396/01/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

1
0

صنعت نفت آبادان

15:30
1395/09/18
لیگ برتر جام خليج فارس

سایپا

3
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1391/12/27

اخبار بازی