بازی فولاد - نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 2)

فولاد

1 1

نفت تهران

20:45 1396/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

2
1

نفت تهران

15:00
1396/10/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

2
2

نفت تهران

18:00
1396/01/25
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

2
4

فولاد

16:40
1395/09/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
2

نفت تهران

18:00
1395/02/19

اخبار بازی