بازی تراکتورسازی - پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 2)

تراکتورسازی

1 2

پرسپولیس

19:30 1396/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتورسازی و پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
2

پرسپولیس

14:30
1396/10/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
3

پرسپولیس

15:00
1395/11/17
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

0
0

تراکتورسازی

17:15
1395/06/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

1
1

پرسپولیس

17:30
1394/12/16

اخبار بازی