بازی پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 4)

پارس جنوبی جم

2 1

صنعت نفت آبادان

20:45 1396/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

پارس جنوبی جم

1
1

صنعت نفت آبادان

17:00
1396/10/22

اخبار بازی