بازی ذوب آهن - سپاهان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 4)

ذوب آهن

0 2

سپاهان

20:15 1396/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و سپاهان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

2
1

ذوب آهن

20:15
1397/05/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

2
1

سپاهان

15:00
1396/10/22
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
2

سپاهان

16:00
1395/12/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

0
2

ذوب آهن

17:00
1395/07/24

اخبار بازی