بازی صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 5)

صنعت نفت آبادان

2 2

ذوب آهن

20:30 1396/05/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و ذوب آهن

لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

2
2

ذوب آهن

18:15
1397/07/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
2

ذوب آهن

15:00
1396/10/28
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

ذوب آهن

17:45
1396/01/17
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

3
0

صنعت نفت آبادان

16:15
1395/09/05

اخبار بازی