بازی پیکان - فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 5)

پیکان

1 0

فولاد

20:15 1396/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

2
1

فولاد

15:30
1396/11/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

2
1

فولاد

18:00
1396/02/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
2

پیکان

15:00
1395/10/03
لیگ برتر جام خليج فارس

پیکان

0
0

فولاد

16:30
1393/12/17

اخبار بازی