بازی ذوب آهن - استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 6)

ذوب آهن

6 0

استقلال خوزستان

19:45 1396/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

2
0

استقلال خوزستان

15:00
1396/11/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
1

استقلال خوزستان

17:00
1396/01/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

0
2

ذوب آهن

16:45
1395/08/07
لیگ برتر سوپر جام

استقلال خوزستان

2
4

ذوب آهن

20:45
1395/04/29

اخبار بازی