بازی تراکتورسازی - سیاه جامگان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 6)

تراکتورسازی

1 1

سیاه جامگان

19:00 1396/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتورسازی و سیاه جامگان

لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
0

سیاه جامگان

14:30
1396/11/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

2
1

سیاه جامگان

14:30
1395/12/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

سیاه جامگان

0
3

تراکتورسازی

16:45
1395/06/30

اخبار بازی