بازی فولاد - سپاهان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 6)

فولاد

2 0

سپاهان

20:00 1396/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و سپاهان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

1
3

سپاهان

19:30
1397/06/30
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
0

سپاهان

15:15
1396/11/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
1

فولاد

19:00
1396/01/18
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
1

سپاهان

14:30
1395/09/04

اخبار بازی