بازی صنعت نفت آبادان - فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 7)

صنعت نفت آبادان

0 1

فولاد

19:00 1396/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

فولاد

15:00
1396/11/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
0

صنعت نفت آبادان

18:00
1396/02/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
3

فولاد

15:00
1395/09/26
لیگ برتر جام خليج فارس

فولاد

0
1

صنعت نفت آبادان

16:00
1391/12/11

اخبار بازی