بازی پیکان - نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 7)

پیکان

3 1

نفت تهران

18:30 1396/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
1

نفت تهران

15:00
1396/11/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
2

نفت تهران

15:30
1395/11/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
0

پیکان

18:30
1395/06/25
لیگ برتر جام خليج فارس

نفت تهران

1
1

پیکان

15:15
1393/11/23

اخبار بازی