بازی سپاهان - پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 7)

سپاهان

2 2

پرسپولیس

20:00 1396/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

0
2

پرسپولیس

15:50
1396/11/13
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
2

پرسپولیس

17:10
1395/11/28
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

3
1

سپاهان

17:30
1395/06/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

2
2

پرسپولیس

17:00
1394/11/13

اخبار بازی