بازی پدیده - ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 9)

پدیده

2 2

ذوب آهن

16:30 1396/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و ذوب آهن

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

پدیده

2
1

ذوب آهن

18:30
1397/06/22
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده

2
1

ذوب آهن

19:00
1397/06/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
2

ذوب آهن

15:30
1396/12/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
2

ذوب آهن

18:00
1396/02/14

اخبار بازی