بازی پدیده - ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 9)

پدیده

2 2

ذوب آهن

16:30 1396/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
2

ذوب آهن

15:30
1396/12/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
2

ذوب آهن

18:00
1396/02/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
1

پدیده

14:30
1395/10/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
0

پدیده

18:00
1395/02/09

اخبار بازی