بازی صنعت نفت آبادان - نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 9)

صنعت نفت آبادان

1 0

نفت تهران

17:15 1396/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

نفت تهران

15:30
1396/12/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
0

صنعت نفت آبادان

17:15
1395/11/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
2

نفت تهران

18:45
1395/06/19
لیگ برتر جام خليج فارس

صنعت نفت آبادان

1
4

نفت تهران

15:30
1391/10/24

اخبار بازی